Általános Szerződési Feltételek

www.slov-aqua.eu webshop

I. Bevezető rendelkezések és a fogalmak kijelölése

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF“) szabályozzák a kapcsolatot az alábbi társaság:

 • A cég neve: Peter Kemény
 • A vállalkozás székhelye: Kamenín 561, 94357 Kamenín, Szlovák Köztársaság (Számlázási cím)
 • Telephely: Kamenný Most 186, 943 58 Kamenný Most, Szlovák Köztársaság
 • Cégbejegyzés: Nové Zámky-i (Érsekújvár) Járási Hivatal Jegyzéke
 • A vállalkozási engedély száma: 440-34639
 • Cégazonosító szám: 50077333
 • Adószám: 1080710532
 • Közösségi adószám: SK1080710532
 • Számlaszám: SK25 0900 0000 0051 0929 2775
 • Eladó ÁFA-fizető /általános forgalmi adó/


(a továbbiakban “Eladó”) és minden személy között, aki az Eladó által, az Eladó webshopjában kínált áru vagy szolgáltatás Vásárlója, és aki fogyasztóként lép fel a jelen Általános szerződési Feltételek rendelkezései, valamint a fogyasztót meghatározó idevágó törvények értelmében, a Szlovák Köztársaság érvényes jogrendje keretében, különös tekintettel az alábbi törvényekre: a Tt. 102/2014 sz., a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény hatályos változata, a Tt. 250/2007 sz., többször módosított fogyasztóvédelmi törvény, a Tt. 22/2004 sz., az elektronikus kereskedelemről szóló törvény hatályos változata, a Tt. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény hatályos változata.

1.1. Az eladó e-mail címe és telefonszáma:

 • Email: info@slov-aqua.eu
 • Tel. sz.: +421 910 629 950

1.1.1. Az írásbeli dokumentumok, panaszok, szerződéstől való elállás stb. megküldésére vonatkozó levelezési cím:

 • Peter Kemény, Kamenín 561, 94357 Kamenín, Szlovák Köztársaság

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a fogyasztónak minősülő Vásárlók és Eladó közti jogviszonyokat.

2. Vásárló minden személy (természetes személy vagy jogi személy), aki a megrendelését az elektronikus megrendelőlappal, az Eladó webhelye felhasználásával, esetleg további távközlési eszközzel küldte el.

2.1. A fogyasztó a Vásárló, aki természetes személy, és aki az Eladó webáruházának révén kötött adásvételi szerződés megkötése során nem vállalkozói tevékenységi körében jár el.

2.2. A szerződéses viszonyokra (valamint a további jogviszonyokra, amelyek a szerződéses viszonyból következhetnek) a jogi személyként fellépő Vásárlókkal, vagy természetes személyekkel – vállalkozókkal, akik a vállalkozási tevékenysége keretében járnak el /Vásárlók, akik nem fogyasztóként lépnek fel/ a Tt. 513/1991 Kereskedelmi Törvénykönyv hatályos változata érvényes.

2.3. Távollevők között megkötött szerződésnek a jelen Általános Szerződési Feltételek céljaira az Eladó és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlési eszköz segítségével, az Eladó és fogyasztó egyidejű jelenléte nélkül, különösen a webhely, esetleg további távközlési eszközök révén megkötött szerződés értendő.

3. Termékek (a továbbiakban „Tárgyak“) azok az áruk vagy szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, és ugyanakkor megjelentek az Eladó Webshopjában.

4. Az Eladó egyszersmind egy elektronikus rendszer üzemeltetője, amelynek révén webshopot üzemeltet a www.slov-aqua.eu megnevezésű tárhelyen (a továbbiakban „Webshop“).

5. A fogyasztóvédelem területén a törvényességet felügyelő illetékes hatóság:

 • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Felügyelősége)
 • székhelye Nitra (Nyitra) Nitra (Nyitra megye számára)
 • Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
 • Felügyeleti szakosztály
 • tel. sz. 037/772 02 16
 • fax sz. 037/772 00 24
 • e-mail: nr@soi.sk

webhivatkozás az indítványok benyújtására: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

6. Vásálró a panaszokat vagy indítványokat címezheti közvetlenül az Eladó címére is. Az Eladó ugyanakkor azt ajánlja s Vásárlóknak, hogy a panaszokat és indítványokat (az elbírálás felgyorsítása érdekében) az Eladó e-mail címére címezzék: info@slov-aqua.eu

Az Eladó minden panaszt vagy indítványt a kézbesítéstől számított 10 munkanapon elbírál és feldolgoz. Az Eladó a Vásárlót a panasz vagy indítvány elbírálásáról és kezeléséről ugyanolyan úton értesíti, ahogyan a Vásárló azt az Eladónak kézbesítette.

7. A Tt. 102/2014 sz. Törvény 3. § (1) bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincs olyan speciális viselkedési kódex, amelynek betartására eladó kötelezettséget vállalt volna.

II. A termék megrendelése – az adásvételi szerződés megkötése

1. A Vásárló részéről az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a termékek megrendelésének elküldése az elektronikus megrendelőlap segítségével, az Eladó honlapjának felhasználásával, esetleg egyéb távközlési eszköz segítségével.

2. A Vásárló és az Eladó közti adásvételi szerződés megkötésére a Vásárló által a jelen ÁSZF II. cikk 1. pontja értelmében létrehozott megrendelés az Eladó részéről történt visszaigazolásával kerül sor, aki a Vásárlónak igazolást küld (elektronikusan a Vásárló által választott e-mail címre) a megrendelés kézhezvételéről.

Megj. az 1. és a 2. ponthoz – A szerződés megkötésére ezekben az esetekben úgy kerül sor, hogy az ügyfél kiválasztja az árut, majd megrendeli azt, miközben éppen az ügyfél megrendelője tekintendő a szerződéstervezetnek. Azzal, hogy Eladó igazoló e-mailt küld az ügyfélnek, sor kerül a szerződés megkötésére.

3. Az adásvételi szerződés határozott időre köttetik, és megszűnik, amint az Eladó és a Vásárló teljesítette minden kötelezettségét.

4. Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket, a megrendelés együtt jár a Vásárló fizetési kötelezettségével, éspedig a Vásárló által választott fizetési módon.

5. Megtörténhet, hogy a weboldalon egy-egy termék ára véletlenül helytelenül van feltüntetve (pl. 0,00 € vagy lényegesen alacsonyabb áron, mint a termék valós értéke). Ilyen esetben az értékesítőnek jogában áll visszamondani a rendelést és tájékoztatni erről a vásárlót.

III. Vételár és fizetési feltételek

1. A Webshop révén megrendelt áruk és szolgáltatások ára (a továbbiakban „vételár“) minden termékhez külön van feltüntetve, és a Vevő által létrehozott megrendelés pillanatában érvényes.

2. Az alapvető fizetőeszköz az euró.

3. Az Eladó webshopjában feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áru vagy szolgáltatás teljes ára, beleértve az általános forgalmi adót és minden egyéb adót, és világosan fel van tüntetve az Eladó Webshopjában. Az áru vagy szolgáltatás vételárába nem számoltuk bele sem a szállítási költségeket, sem a termékek beszerzésével kapcsolatos költségeket. Az Eladó ÁFA (általános forgalmi adó) fizető.

4. A szállítás módjai és a szállítási módokról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF VII cikk 2. és azt követő pontjaiban található.

5. A fizetés módjai és a fizetési módokról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF IV. cikk 1. és azt követő pontjaiban található.

IV. A fizetés módja

1. Az Eladó webshopjában található áruért és szolgáltatásokért az alábbi módokon lehet fizetni, amelyekről az Eladó a webshopban az alábbi hivatkozásban tájékoztat: https://slov-aqua.eu/hu/content/1-szallitasi-feltetelek

V. A termékek átadása

1. Az Eladó a jelen ÁSZF II. cikk 2. és azt követő pontjai szerinti adásvételi szerződés megkötése utáni 30 napon belül köteles teljesíteni a megrendelést és a Vásárlónak átadni az árut vagy szolgáltatást. Az Eladó viszont az árut vagy szolgáltatást általában jelen ÁSZF II. cikk 2. és azt követő pontjai szerinti adásvételi szerződés megkötése után 1 – 3 munkanappal adja át.

1.1. Az Eladó köteles a megrendelt termékeket a Vásárlónak a megrendelt mennyiségben és minőségben átadni, a megrendelésre vonatkozó elszámolási dokumentummal és egyéb dokumentumokkal együtt, ha ilyenek léteznek, és jellemzőek az adott termékre vagy szolgáltatásra.

2. A megrendelt áru átadásának helye a Vásárló által a megrendelőn feltüntetett cím.

3. Az áru átadását az Eladó saját eszközeivel biztosítja a Vásárló kezébe (vagy a Vásárló által a termék átvételére írásban meghatalmazott személy részére), vagy harmadik személyek közvetítésével (szállítmányozó és csomagküldő szolgálatok).

4. Az áru átadása annak a Vásárló (vagy a Vásárló által a termék átvételére írásban meghatalmazott személy) általi átvételével valósul meg.

5. Az Eladó elküldheti az azonnal rendelkezésre álló árut a Vásárlónak, és a megrendelés fennmaradó részét utólag, a jelen ÁSZF szerinti kézbesítési határidővel összhangban, de csak azzal a feltétellel, hogy a Vásárlónak nem számláznak fel semmilyen további költséget, és csak abban az esetben, ha ezzel a Vásárló egyetért.

VI. A termék átvétele

1. A termék károsodásának veszélye és a termék károsodásáért való felelősség a Vásárlóra csak a szabályos átvétellel száll át, függetlenül attól, hogy a Vásárló személyesen veszi-e át a terméket, vagy egy megbízott / meghatalmazott személy közvetítésével.

2. A tulajdonjog az Eladóról a Vásárlóra az áru vagy szolgáltatás a Vásárló részére történő szabályos kézbesítésének és átvételének pillanatával száll át.

2.1. Vásárlónak többek közt joga van nem átvenni a kiszállított terméket a szállítótól, különösen, ha a leszállított tárgy más típusú, vagy az alábbi esetekben /a feltüntetett számítás csupán demonstratív jellegű, nem érinti a Vásárló további, a leszállított áru át nem vételére vonatkozó jogait/:

a) az olyan termék/termékek átvétele, amely ellentétes a megkötött adásvételi szerződéssel

b) az olyan termék/termékek átvétele, amelyeknek sérült a csomagolása, vagy,

c) az olyan termék/termékek átvétele, amelyek nem rendelkeznek a megfelelő dokumentumokkal.

2.2. Ha a jelen cikk 2.1 a) pont szerinti termékszállításról van szó a Vásárló részére, a Vásárlónak többek közt joga van arra, hogy az Eladó térítésmentesen és haladéktalanul átadja az adásvételi szerződésben megegyezett feltételekkel összhangban, vagy a termék/termékek cseréjével, vagy azok megjavításával. Ha ez nem lehetséges, a Vásárlónak joga van kedvezményt kérni a vételárból, vagy elállni a szerződéstől.

3. Az Eladónak joga van a megrendelt és leszállított áru vételárának szabályos és időben történő megfizetésére a Vásárló részéről.

VII. Szállítási díj – a termékek szállításának módjai és a szállítás ára

1. A termékek vételára, amely a honlapon van feltüntetve, nem tartalmazza az Eladóra háruló szállítási költségeket. A szállítás módjai a jelen ÁSZF VII. cikk 2.1 és azt követő pontjaiban találhatók, miközben a szállítási módok árait a jelen ÁSZF VII. cikk 2.2 és azt követő pontjai tartalmazzák

2. A szállítás módjai és a megrendelt termékek szállítási költségei:

Megtalálhatók Eladó webshopjában, az alábbi hivatkozás alatt: https://slov-aqua.eu/hu/content/1-szallitasi-feltetelek

VIII. Vásárló elállása az adásvételi szerződéstől indok nélkül

1. A fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől az áru átvétele utáni 14 naptári napon belül, ha az Eladó szabályosan és időben teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét a Tt. 102/2014 hatályos változatra 3. par. (1) bek. h) pontja szerint.

Ha az Eladó időben és szabályosán tájékoztatta a Fogyasztót a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogáról a Tt. 102/2014 törv. 3. par. (1) bek, h) pontja szerint, a fogyasztó indokolás nélkül is jogosult elállni a távolból, vagy az Eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződéstől 14 nappal:

a) az áru átvételétől a jelen ÁSZF VIII cikk 1a pontja szerint, olyan szerződések esetében, amelyek tárgya az áru eladása,

b) a szolgáltatásnyújtási szerződés megkötése után vagy

c) kézzel fogható hordozón nem átadott elektronikus tartalom nyújtásáról szóló szerződés megkötése után.

1a. Az áru akkor tekintendő a fogyasztó által átvettnek, amikor a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy – a szállító kivételével – átveszi a megrendelt áru minden alkotórészét, vagy ha

a) a fogyasztó által egyetlen megrendelésben megrendelt áru külön-külön kerül átadásra, az utolsó áru átadásának pillanatától,

b) ha több alkotórészből vagy darabból álló árut ad át, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatától.

c) az árut ismételten adja át egy kijelölt időszakon belül, az első átadott áru átvételének pillanatától.

1.1. Ha az Eladó csak utólag adott tájékoztatást a Tt. 102/2014 hatályos változata 3. par. (1) bek h) pontja szerint, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállás határidejének kezdete után 12 hónappal a jelen ÁSZF VIII cikk (1) bek. szerint, a szerződéstől való elállás határideje 14 nappal azután telik le, hogy az Eladó utólag teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét.

1.2. Ha az Eladó nem adta át fogyasztónak a Tt. 102/2014 sz. törv. hatályos változata 3. par. (1) bek. h) pontja szerinti tájékoztatást a jelen ÁSZF VIII. cikk (1.1) bekezdése szerinti póthatáridőben sem, a szerződéstől való elállás határideje a jelen ÁSZF VIII. cikk (1) bek. szerinti elállási határidő kezdetétől számított 12 hónappal és 14 nappal telik le.

1.3. A Fogyasztó visszaléphet a szerződéstől, amelynek tárgya az áru beszerzése, a szerződéstől való elállás határidejének letelte előtt is.

2. A Fogyasztó köteles a szerződéstől való elállás után legkésőbb 14 nappal visszaküldeni vagy visszaadni az árut az Eladónak, vagy az Eladó által az áru átvételével megbízott személynek. Ez nem érvényes, ha az Eladó azt javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa megbízott személy révén veszi át. Az első mondat szerinti határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. (Tt. 102/2014 sz. törvény 10. par. (1) bek.).

3. A fogyasztó köteles, amennyiben ezt a jogot szeretné kihasználni, az adásvételi szerződéstől való elállást legkésőbb a meghatározott határidő utolsó napján közölni az Eladóval. A szerződéstől való elállás időpontja akkor minősül betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést az Eladónak legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték az Eladó címére:

Peter Kemény, Kamenín 561, 94357 Kamenín, Szlovák Köztársaság

A fogyasztó ezt a jogát Eaz ladó bármely üzemegységében is érvényesítheti.

4. Az adásvételtől való elállást az Eladónál okirati formában vagy más tartós adathordozón történő rögzítéssel lehet benyújtani. A szerződéstől való elállás az erre a célra szolgáló űrlap révén is érvényesíthető, amely megtalálható az Eladó honlapján. A Fogyasztó szóban is elállhat a szerződéstől, éspedig különösen egyértelműen megfogalmazott kijelentéssel, amely a szerződéstől való visszalépésre irányuló akaratát fejezi ki. Azt ajánljuk a fogyasztónak, hogy a szerződéstől való elállásról szóló értesítésben tüntesse fel a megrendelés számát, a vásárlás dátumát, az árut, amelynek megvásárlásától eláll, a családi és utónevét, címét és esetleg a számlaszámot, ahova minden általa az Eladónak teljesített, a szóban forgó szerződésre vonatkozó kifizetését vissza kívánja utaltatni, amennyiben úgy határoz, hogy az áru árát az általa megjelölt számlára utalják. Ellenkező esetben az Eladó az áru árát ugyanolyan módon adja vissza, amelyet fogyasztó alkalmazott a fizetés során.

5. A szerződéstől való elállással a szerződő felek kötelesek egymásnak visszaadni az eddigi teljesítéseiket. A Fogyasztó csak az áru értékének azon csökkenéséért felel, amely az áruval való olyan bánásmód következménye, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kereteket. A Fogyasztó nem felel az áru értékének csökkenéséért, ha az Eladó nem teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztónak arról a jogáról, hogy elállhat a szerződéstől a Tt. 102/2014 sz. törvény 3. § (1) bek. h) pontja szerint.

6. A fogyasztó a szerződéstől való indokolás nélküli elállás céljaira az adásvételi szerződéstől való elállás megnevezésű űrlapot használhatja. Az űrlap szabadon hozzáférhető az Eladó honlapján.

7. Ha a fogyasztó a Tt. 102/104 törvény értelmében áll el a szerződéstől, ő viseli az áru az Eladó részére történő visszajuttatásának költségeit a Tt. 102/2014 sz. törv. 10. § (3) bek. szerint,és ha a távollevők közt megkötött szerződéstől lép vissza, az olyan áru visszajuttatásának a költségeit is, amely tekintettel az áru jellegére postával nem visszajuttatható. Ez nem érvényes, ha az Eladó beleegyezett, hogy ezeket a költségeket ő fogja viselni, vagy, ha nem teljesítette a Tt. 102/2014 sz. törvény 3. § (1) bek. i). pontja szerinti kötelezettségét.

8. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadni fogyasztónak minden kifizetést, amelyet tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott, beleérve a szállítás, átadás költségeit, a postaköltséget és egyéb költségeket és illetékeket; ez nem érinti a Tt. 102/2014 sz. törvény 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseit - a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény.

9. A Tt. 102/2014 sz. törvény hatályos változata 9. § (3) bekezdése értelmében az Eladó nem köteles fogyasztónak megtéríteni a további költségeket, ha a fogyasztó kifejezetten más kézbesítési módot választott, mint az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos mód. További költség alatt a fogyasztó által választott kézbesítés költségei és az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos mód költségei közti különbség értendő.

10. A Fogyasztónak a Tt. 102/2014 sz. törvény hatályos változata 10. § (2) bekezdése értelmében joga van arra, hogy az Eladónak megtagadja az eladási akció során vagy azzal összefüggésben megszerzett áru visszaadását addig, amíg az Eladó vissza nem adta fogyasztónak az áruért vagy szolgáltatásért kifizetett árat vagy előleget.

11. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén utánvéttel küldött küldeményeket nem vesszük át. A Vásárlóknak azt ajánljuk, hogy a küldeményeket ajánlott küldeményként vagy hasonló módon küldjék el, utánvétes ár feltüntetése nélkül.

12. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó csak az áru az Eladó vagy az Eladó által megbízott személy részére történő visszajuttatásának költségeit viseli. Ez nem érvényes, ha az Eladó beleegyezett, hogy ezeket a költségeket ő fogja viselni, vagy, ha nem teljesítette a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény 3. § 3 (1) bek. i) pontja szerinti kötelezettségét.

13. A Tt. 102/2014 sz. törvény (1), (3) – (5) bekezdéseiben és a 9. § (3) bekezdésében feltüntetett kötelességeken kívül a fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó joga nem eredményezheti sem a fogyasztó további költségeinek, sem további kötelességeinek létrejöttét.

14. A szerződéstől való elállás joga nem érvényesül a Tt. 102/2014 sz. törvény 7. § (6) bek. a) - l) pontjaiban megjelölt árukra és szolgáltatásokra.

Konkrétan:

a) szolgáltatás nyújtása, ha az a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy szabályos tájékoztatásban részesült arról, hogy a beleegyezéssel elveszti a jogát a szerződéstől való elállásra a teljes szolgáltatásnyújtás után, és, ha a szolgáltatásnyújtás teljes mértékben megvalósult,

b) olyan áru eladása vagy olyan szolgáltatás nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac ármozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni, és amelyre a szerződéstől való elállás határidejének folyamata alatt kerülhet sor,

c) a fogyasztó speciális kérései alapján készített áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy fogyasztó részére szánt áru eladása,

d) olyan áru eladása, amelynek a minősége gyorsan csökken, illetve romlandó áru,

e) védőcsomagolásba zárt áru, amelyet egészségvédelmi okokból vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelynek védőcsomagolása az átadás után megsérült,

f) olyan áru eladása, amely a jellegére való tekintettel az átadás után szétválaszthatatlanul keveredhet más áruval,

g) alkoholtartalmú italok eladása, amelyek árát a szerződéskötés idején állapították meg, miközben az átadásukat leghamarabb 30 nap múlva lehet megvalósítani, és az áruk a piaci ármozgástól függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni,

h) sürgős javítások vagy karbantartás végrehajtása, amelyek elvégzésére a fogyasztó kifejezetten megkérte az Eladót; ez nem érvényes a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükségea pótalkatrészektől eltérő áru eladása, amennyiben ezeket a szerződéseket az Eladó a fogyasztónál történt látogatása során kötötték, és fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat előre nem rendelte meg,

i) védőcsomagolásban árult hangfelvételek, képfelvételek, hang-kép felvételek vagy számítógépes szoftverek eladása, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

j) periodikus sajtó eladása, az előfizetésről szóló megállapodás alapján történő eladás, valamint a nem védőcsomagolásban árusított könyvek eladása kivételével,

k) szállásadói szolgáltatás nyújtása nem lakás céljaira, áruszállítás, automobilok bérbeadása, étkezési szolgáltatások nyújtása vagy a szabadidős tevékenységekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása, amely szerint az Eladó vállalja ezen szolgáltatások nyújtását valamely megegyezett időben vagy megegyezett határidőn belül,

l) elektronikus tartalom átadása nem kézzelfogható adathordozón, ha az elektronikus tartalom átadása fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy szabályos tájékoztatást kapott arról, hogy a beleegyezése kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

15. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó ugyanolyan módon köteles visszaadni a Fogyasztónak a pénzeszközöket, ahogy azokat a Fogyasztótól megkapta. A pénzeszközök a Fogyasztó részére történő visszaadásának módját akkor lehet megváltoztatni, ha ebbe a fogyasztó beleegyezett.

16. Az áru eladásáról szóló szerződéstől való elállás esetén az Eladó nem köteles visszaadni a fogyasztónak a kifizetéseket a Tt. 102/2014. sz. törv. 9. § (1) bekezdése szerint azelőtt, hogy az árut a számára kézbesítették volna, vagy míg a fogyasztó nem igazolta az áru elküldését az Eladónak, legfeljebb, ha az Eladó indítványozza, hogy az árut személyesen vagy megbízottja révén veszi át.

17.Ha a fogyasztó szolgáltatási szerződéstől áll el, és a szolgáltatásnyújtás előtt kifejezett egyetértését adta a Tt. 102/2014 sz. törvény hatályos változata 4. § (6) bekezdése szerint, a fogyasztó csak a szerződéstől való elállás kézbesítésének napjáig valóban megvalósult teljesítést köteles az Eladónak megfizetni. A valóban megvalósult teljesítés árát a szerződésben kialkudott teljes ár arányában kell kiszámítani. Ha a szerződésben kialkudott teljes ár felül van értékelve, a valóban megvalósult teljesítés árát a teljesítés piaci árából számolják ki.

18. A Fogyasztó nem köteles fizetni:

18.1. a szerződéstől való elállási határidő alatt nyújtott szolgáltatásokért, tekintet nélkül a szolgáltatás terjedelmére, ha:

18.1.1. az Eladó nem tájékoztatta fogyasztót a Tt. 102/2014 sz. törvény hatályos változata 3. § 3 (1) bek. h) vagy j) pontjának megfelelően,

18.1.2. a fogyasztó nem adta az Eladónak a kifejezett beleegyezését a szolgáltatás megkezdésével kapcsolatban a Tt. 102/2014 sz. törv. hatályos változata 4. § (6) bekezdése szerint,

18.2. a teljes egészében vagy részben rendelkezésre bocsátott elektronikus tartalomért, amely nem kézzelfogható adathordozón került átadásra, ha

18.2.1. a fogyasztó nem adta au Eladónak a kifejezett beleegyezését az elektronikus tartalom átadásának megkezdésével kapcsolatban a Tt. 102/2014 sz. törv. hatályos változata 4. § (8) bekezdése szerint

18.2.2. a fogyasztó nem jelentette ki, hogy szabályos tájékoztatásban részesült arról, hogy a beleegyezése kinyilvánításával az első pont szerint elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, vagy

18.2.3. az Eladó nem adott a fogyasztónak igazolást a Tt. 102/2014 sz. törv. hatályos változata 6. § (1) bekezdés, vagy a (2) bek. b) pontjával összhangban.

IX. A viták alternatív megoldása

1. Amennyiben a fogyasztó elégedetlen azzal a móddal, ahogy az Eladó a panaszát elbírálta, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, az ügyfélnek joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Ha az Eladó az ügyfél előző mondat szerinti kérelmét elutasítja, vagy nem válaszol rá az elküldéstől számított 30 napon belül, az ügyfélnek joga van indítványozni a vita alternatív megoldását a Tt. 391/2015 sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12. § rendelkezése szerint. A fogyasztói viták alternatív megoldására illetékes szubjektum a Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet – a kapcsolatot ITT veheti fel) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által a viták alternatív megoldására alkalmas szubjektumokról vezetett listán bejegyzett illetékes jogosult jogi személy (a lista az alábbi oldalon található: http://www.mhsr.sk/, vagy közvetlenül ITT; az ügyfélnek joga van eldönteni, melyik alternatív vitamegoldó szubjektumhoz fordul. Az ügyfél a fogyasztói vitája alternatív megoldására irányuló javaslatának benyújtására felhasználhatja az on-line vitamegoldási platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon, vagy közvetlenül ITT érhető el. Minden további, az Eladó és Vásárló – fogyasztó közti, az Adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy az Adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel összefüggő vita alternatív megoldásával kapcsolatos információ megtalálható az SzK Gazdasági Minisztériuma honlapján: www.mhsr.sk, valamint a Tt. 391/2015 sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásairól és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényben.

X. Záró rendelkezések

1. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Általános Szerződési feltételek módosításáról szóló írásos értesítés kötelezettsége az Eladó webshopjában való közléssel teljesül. Az Általános Szzerződési Feltételek módosulása esetén a Vásárló és az Eladó közti viszonyt az Adásvételi szerződés megkötésének idején érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, azok megszűnésének pillanatáig.

2. Az olyan természetes személyekkel fennálló szerződéses viszonyokra (valamint a további jogviszonyokra, amelyek a szerződéses viszonyból eredhetnek), ahol ezek a személyek a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés megkötésekor nem a vállalkozási tevékenységük keretében járnak el /vagyis fogyasztók/, a Tt. 40/1964 sz. Polgári Törvénykönyv általános rendelkezésein kívül speciális jogszabályok is vonatkoznak, különösen a Tt. 102/2014 sz., a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény hatályos változata,ó és a Tt. 250/2007 sz., többször módosított fogyasztóvédelmi törvény.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek a webshop Panaszkezelési szabályzatának és Adatkezelési alapelveinek elválaszthatatlan részét képezi. A webshop dokumentumai – a Panaszkezelési szabályzat és az Adatkezelési alapelvek megtalálhatók az Eladó webshopjának domainjén.

4. A jelen általános szerződési feltételek attól a pillanattól érvényes és hatályos, amikor azt az Eladó a webshop honlapján közzéteszi, azaz 2020.07.10-től.

Termék hozzá adva a kívánságlistához
Termék hozzá adva a listához

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.